ESILEHELE KIRUVERE MUINASLAAGER AUSTRVEGR SELTS GALERII
Külastajale Osalejale Seltsist Tegemised

Austrvegr Selts MTÜ
Austrvegr Selts MTÜ on asutatud 23.10.2006 (reg.kood 80243774). Ühingu tegevuse põhieesmärgiks on muinas-, loodus- ja kultuuripärandi populariseerimine, tutvustamine ning õpetamine läbi vastavasisuliste ürituste, kursuste, näituste jms korraldamise. Seltsi asutajad on Toomas Mägi ja Katti Muru. Veebruaris 2007 liitus ühinguga toetajaliikmena “Muinaseesti võitlusselts REAS” ning märtsis 2007 Kõue vald.

Kontaktandmed

Nimi: Austrvegr Selts MTÜ
Postiaadress: Kesk 6, Ardu küla, Kõue vald, 75001 Harjumaa, reg.kood 80243774
Telefon: 5157725
E-mail: info@kiruvere.ee
Arveldusarve: SEB Ühispank 10220066995013

Meie tegevusalad
Meie ühingu põhieesmärkideks on Eesti muinas-, loodus- ja kultuuripärandi populariseerimine, tutvustamine ning õpetamine läbi vastavasisuliste ürituste, kursuste, näituste jms korraldamise.
Alates 2007. aastast korraldab Austrvegr Selts, koostöös taaskehastamisgruppidega Reas ja Rotelevik, Eesti muinasaja taaskehastajate ja ajaloohuviliste kokkutulekut Kiruvere Muinaslaager.

Laev
Mitmeid aastaid hellitatud unelm on teoks saamas. Vaata meie laeva valmimist SIIT

Liitumine
Meie seltsi liikmekssoovijal peab olema rida vajalikke omadusi ja iseloomujooni, nagu:

  • Sügav ja pöördumatu huvi muinasaja ning laiemalt ajaloo vastu;
  • Töö- ja teotahe, aktiivne osalemine seltsi üritustel;
  • Valmisolek ohverdada oma aega, raha, keha- ja vaimujõudu seltsi hüvanguks;
  • Armastus pannkookide vastu;

Enne liikmekssaamist tuleb kandidaadil läbida vastuvõtukatsed. Huvilistel saata vastavasisuline e-mail aadressil info@kiruvere.ee

Käsitöö ja meistrite õpitoad
Austrvegr Selts koondab muistsete käsitööalade meistreid ja osavaid käsitöölisi, kes heal meelel ja lahke nõuga õpetavad nii kogenumaid kui algajamaid käsitööhuvilisi tegema asju nii, nagu neid tehti pea 1000 aastat tagasi. Eriti osavad oleme me ehtesepise, sepise ja tekstiili alal, lisaks on meil palju sõpru Eestist ja kaugemalt, kes rohkem käsitöövaldkondi on omandanud ja meid ikka ja ja jälle abistamas käivad.

Vaata näiteks:
Keraamikapäevad
Tekstiilipäevad
Pronksipäevad

Pakume oma oskusi nii väiksematele gruppidele kui suurematele üritustele. Huvilistel saata meil info@kiruvere.ee

Muinasvõitlus
Austrvegr Seltsi liikmed tegelevad Muinas-Eesti ajastu relvastatud võitluse rekonstrueerimisega, tolle ajastu taaskehastamisega ja eksperimentaalarheoloogilise uurimisega. Ühtlasi tegeleme eesti ajalooliste võitluskunstide populariseerimisega (vt. näiteks ühte meie esinemist Paides).

Koostöös teiste ajaloolise võitluse taaskehastamisklubidega meilt ja mujalt tegeleme järjekindlalt muistse relvastatud võitluse arendamisega püüdes nii paremini mõista meie kaugeid esivanemaid ja tolleaegset sõjandust laiemalt. Kasutame Muinaseesti Võitlusselts Rease poolt algatatud ja väljaarendatud võitlusstiili, kus paralleelselt füüsilise ja vaimse arenguga on põhirõhk ajaloolisel rekonstruktsioonil ja kasutatava sõjavarustuse autentsusel.

Meie poolt praktiseeritav võitlus toimub muistsete relvade nüristatud koopiatega ning ühendab endast mitmete ajalooliste ja tänapäevaste võitlusstiilide ja koolkondade elemente.
Meie võitlustreeninguga võivad liituda kõik huvilised. Kuna võitlus sisaldab füüsilise kontaktvõitluse elemente, on huvilise soovituslikuks ealiseks alampiiriks 18 eluaastat. Noorematel huvilistel on vajalik lapsevanema kirjalik luba ning hea oleks kui lapsevanem koos huvilisega esimesse trenni kaasa tuleks. Noorematel kui 15 eluaastat tasuks trennitulekut kaaluda mitmekesti, kuna noorukitele ei pruugi muidu leiduda neile võrdväärseid treeningupartnereid ja üksiku noore treeningud võivad seetõttu kannatada.

Treeningud toimuvad Tallinnas. Huvilistel saata meil andrus@kiruvere.ee või priit@kiruvere.ee